Eğitimlerimiz

Simge Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak düzenlediğimiz tüm eğitimler Uluslararası Oyun Terapisi Derneği’ne (APT – {Assoclation of Play Therapy – America}) Kayıtlı eğitmenlerimiz (RPT-S) tarafından verilmektedir.

Eğitmenlerimiz belirli aralıklarla Türkiye’ye gelerek hem eğitim hem supervizyon vermektedirler. Ağırlıklı Olarak M.Med.ScS.w Reyhana Seedat tarafından verilen eğitimlerimize her sene yeni eğitmenler katılmakta ve sunacakları konular eğitimlerimize katılan meslektaşlarımızın ihtiyaçlarıda dikkate alınarak belirlenmektedir.

Her sene Amerika’nın farklı bir eyaletinde düzenlenen Uluslararası Oyun Terapisi Konferansına katılarak bu eğitmenleri bizzat dinleyip, ihtiyaç duyulan eğitimleri ve eğitmenleri ülkemize taşımaya devam etmekteyiz.”

Eğitim Konuları

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Oyun terapisi, terapist (oyun terapisi prosedürleri doğrultusunda eğitim almış ) ve çocuk arasındaki kişilerarası dinamik ilişki olarak tanımlanır. Oyun terapisti, çocuğun kendisini oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi  (duygusal, davranışsal, deneyimsel ve düşüncesel olarak) ve keşfedebilmesi için, seçilmiş oyun materyellerine başvurur. Oyun, kendi başına değişimi sağlamaz, kritik olan terapistin çocukla kurduğu ilişkisi ve oyunu kullanımıdır.

Bu Kapsamlı Eğitimin Amacı:

 • Danışan odaklı bir bakış açısından, oyun terapisini teorik olarak anlamayı sağlamak
 • Çocuklarla terapötik şekilde nasıl oynanacağını öğrenmek ve gerçekçi hedefler koymak
 • Oyun Terapisi düzeninin nasıl sağlanacağını ve elinizdekilerle çalışmayı öğrenmek
 • Toplam sistemle nasıl çalışılacağını- Ebeveyn ve öğretmenler- öğrenmek
 • Pratik egzersizler
 • Çocukların oyunundaki anlamı kavramak- oyunun terapötik kullanımı
 • Oyun terapisinin davranışsal değişime nasıl yol açtığını anlamak
 • Oyunla iletişim kurmak
 • Oyun terapisinin temalarını anlamak
 • Çocuğun oyununa terapötik tepkiler
 • Çocukların kişisel kontrol ve sorumluluk anlayışlarının gelişmesine yardımcı olmak
 • Terapötik limit koyma
  • ne zaman limit konmalı?
  • terapötik limit koymada adımlar
  • limitler aşıldığında ne yapılmalı?
 • Sonlandırma

Filial Oyun Terapisi

Filial Oyun Terapisi, ebeveynleri çocuk merkezli oyun terapisinin temel metodolojisinde eğiterek ve süpervize ederek onları çocukların terapisine dahil eden öğretici ve dinamik bir eğitim yöntemidir.

Katılımcılar, haftalık oturumların içeriği ve organizasyonu ile ebeveyn tarafından gerçekleştirilen oturumların denetlenmesi / geri bildirimi lojistiği dahil olmak üzere, on hafta formatında eğitimin nasıl yapılandırılacağını ve yürütüleceğini öğreneceklerdir.

Oyun oturumları yürüten ebeveynlerin video kasetleri aracılığıyla katılımcılar, grup formatı içerisinde ebeveynleri nasıl süpervize edeceklerini öğreneceklerdir.

Filial Terapi, araştırma ve klinik deneyim yoluyla, çeşitli sosyal, duygusal ve davranışsal zorluklarla karşılaşan çocuklar ve aileler için etkin bir müdahale olarak gösterilmiştir. Bu özgün terapi, çocuklarla ilgili sorunları çözmek ve çocukların sağlıklı psikolojik gelişimini desteklemek için birincil değişim aracıları olarak aileleri kapsamaktadır. Filial Terapistleri ebeveynleri eğitir ve denetler; ebeveynler çocuk merkezli oyun oturumları düzenler, bu da sadece var olan sorunların giderilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ebeveyn, çocuk ve aile ilişkilerini güçlendirir. Katılımcılar canlı gösterimler vasıtasıyla velileri eğitmeyi öğreneceklerdir. Bu kurs yalnızca, 2 günlük çocuk merkezli Oyun Terapisi Eğitimi’ni tamamlayan kişilere açıktır.

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, son derece kompakt, yapılandırılmış, gelişim temelli bir Grup Terapi Programıdır.

Küçük çocuklar için bireysel ve grup terapisi, yetişkinler için eğitim ve sizin için eğitim, mesleki liderlik, sağlar. Dokunmanın amacı, çocuğun kendi canlı vücudunu kendinin deneyimlemesini sağlamaktır.

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi eşsizdir. Yetişkinler, gördükleri ve temas ettiklerikendilerini deneyimlemelerini sağlayacak alıştırmalarla, başkalarını görmelerineve onlara dokunmalarına yardımcı olan egzersizler yoluyla Gelişimsel Oyun yapmayı öğrenirler.

Gelişimsel Oyun, bağlanma düzeyinde ilişki sorunları olan çocuklar ile etkili olduğunu kanıtlamıştır: Psikotik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (ADHD), cinsel ve fiziksel istismar, ve yıkıcı şekilde hareket eden çocuklar.

Dışavurumcu Oyun Terapisi

Spesifik Oyun Terapisi Teknikleri gösterilecektir:

 • Sanat Terapisi –Bu teknik, terapistin, bir çocuğun kendiliğinden olan sanat üretimlerini nasıl okuması gerektiğini ve aynı zamanda spesifik tedavi hedeflerini teşvik etmek için çocuğun mecazi sanat dilini nasıl dahil edeceğiniöğretecektir.
 • Kum Terapisi –Katılımcılar,Kum Terapisinin hem değerlendirme hem de tedavi amaçları için olan kayda değer gücünü keşfedeceklerdir. Kum Terapisini kurmanın yanı sıra, Kum Terapisi aracılığıyla iyileşme sürecini gözlemleme, belgeleme ve tanıtmayı öğretmek için uygulamalı eğitim verilecektir.
 • Kukla Terapisi –Katılımcılar, kukla terapisinin nasıl yapılacağını ve aile etkileşimlerini ve dinamikleri gözlemlemeyi öğreneceklerdir: uyum, sınırlar, etkin iletişim organizasyonu, sözlü ve sözsüz iletişim bunlara dahildir.Buna ek olarak, tartışma, bireysel ve aile oyun aktiviteleri ve daha fazlası sırasında ortaya çıkan sembolleri, metaforları ve mecazi dili çözmek ve bunları dahil etmek üzerine odaklanacaktır.

Cinsel İstismar Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi

Bu eğitimde aşağıda belirtilen temel alanlar işlenecektir:

 • Çocukluk Cinselliği
 • Gelişimsel yaşa uygun cinsel oyunlar ve problem olarak tanımlanan cinsel davranışlar
 • Değerlendirme
 • Cinsel deneyimin dinamikleri
 • Tedavi Planı
 • Travmanın uzun vadeli etkileri
 • Travmanın etkisi
 • Travma tedavisindeki algılar
 • Oyun seanlarının yapılandırılması

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Zor Çocuklarla Oyun Terapisi

Çocuğun öfkesini ayırt etme, davranış bozuklukları, DEHB ve karşıt gelme davranışı gibi belirli tanılara göre teknikler seçerken; ebeveyni sürece dahil etme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

Oyun Terapisinde Metaforların Kullanımı

Bu eğitimde katılımcılar nasıl  terapötik hikaye oluşturacaklarını, bu hikayeleri oluşturmanın kriterleri ve farklı hikaye çeşitlerini görecek ve çocukların kendilerini daha kolay ifade edebilmeleri için sanatı ve kuklaları nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.

Esnek Sıralı Oyun Terapisi

Çocuklar için Travma Tedavisinin Gelişimsel Olarak Hassas bir Modelidir

Bu bileşenlere dayalı model, çocuklarla travma özellikli çalışmanın kapsamını ve sıklığını ana hatları ile belirterek oyuna dayalı travma tedavisini aydınlığa kavuşturur.

Bu model, yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş yaklaşımları entegre ederek, travma geçirmiş çocuğun iyileşmek için oyun odasını, kendi kendini yöneten şekilde kullanımını gösterirken; aynı zamanda oyuna dayalı müdahalelerin seçici kullanımını destekleyen tedavinin, her noktasında teorik bir yapı iskelesi sağlar.

Bu yeni model, esnek sıralı oyun terapisi (FSPT), kurallı bir paradigmayı temel alarak, kanıtlarla desteklenmiş, çocuklarla birlikte yapılan travma tedavisini, bir dizi oyuna dayalı bileşen modülüne çevirir. Her bileşen, travma tedavisinin önemli bir boyutunu temsil eder ve hem belirli bir tedavi hedefini, hem de eşlik eden müdahaleleri açıkça belirtir. Model, travma tedavisi hedeflerinin yönlendirilmemiş yöntemler aracılığıyla en iyi şekilde yapılması ve hedeflerin bilişsel-davranışçı oyun terapisi müdahaleleri, dışavurumcu terapi teknikleri ve ikili tedavi yaklaşımları tarafından en iyi şekilde hizmet vermesi arasında farklılaşır.

Hikaye Oyunu- Oyun Terapisinin Ericksonian Dolaylı Modeli

Bu eğitimle:

 • Pozitif değişim için çok duyulu ve çok kültürlü metaforlar
 • Oyun terapisinde tanının ötesine giden yaklaşımlar
 • Yardımcı terapist ve oyun terapisi araçları olarak doğa
 • Esneklik kazandırma
 • Hikaye Oyunu Terapisi aracılığı ile Travmayı iyileştirme için manevi kuvvet
 • Bu eğitim katılımcılara; kökenleri, ana unsurları ve terapötik metaforları, hikaye anlatımını, hikaye el sanatlarını, duyusal eş zamanlılığı, sanatsal, yaşayan metaforları ve terapötik ritüeller ile törenleri kapsayan Hikaye Oyunu Terapisi’nin esaslarını öğretir. Bir travma ve program geliştirme uzmanı olan Dr. Mills; doğal ve insan kaynaklı afetler, PTSB, istismar, DEHB, bağlanma, kayıp ve yas gibi durumlar veya özel popülasyonlar ve çeşitli müdahale yaklaşımları (örneğin; oyun, aile, bireysel, grup terapisi, kum tepsisi, dışavurumcu sanat ve hareketler) ile etkili bir şekilde Hikaye Oyunu’ndan faydalanabileceği gösterir.
 • Hikaye Oyunu; her bir çocuğun, ergenin veya aile üyesinin doğuştan gelen manevi kuvvet, beceriler ve dayanma gücünden faydalanan iyileşme, büyüme ve değişim oluşturmak için çok kültürlü, esneklik temelli, dolaylı Oyun Terapisi modelidir. Hikaye Oyunu Terapisi; Milton H. Erickson, yerli öğretiler ile iyileştirici ve terapist Dr. Joyce Mills’in yenilikçi yaklaşımları ilkeleri üzerine kurulmuştur. Merkezinde terapötik hikaye anlatımının ve oyunun gücü ve ruhu ile Hikaye Oyunu yaklaşımının her bir unsuru; katılımcılara oyun terapisi ile zor veya travmaya uğramış danışanlarla çalışırken kum tepsisi, müzik, dışavurumcu sanatlar vb içeren yaratıcı araçlar sağlar. Danışanlar kendi tercih ettikleri müdahale yöntemi veya felsefeyi kullanır. Ek olarak Hikaye Oyunu modeli kapsamında olan yaklaşımlar; bireysel, aile, grup, sınıf ve hastane gibi çeşitli ortamlarda uygulanabilir.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ: Katılımcılar:

 1. Hikaye Oyunu oyun terapisi modelinin üç ana unsurunu tanımlamak
 2. Hikaye Oyunu oyun terapisi modelinde kullanılan Terapötik Metamorfoz’un iyileştirme, güçlendirme ve dönüşümsel değişim süreçlerinin dört evresini sıralamak.
 3. Bir oyun terapisi ortamında terapötik hikaye anlatımı, sanatsal ve yaşayan/ritüel metaforlar yaratmak ve bunlardan faydalanmak için Hikaye Oyunu adımlarını uygulamak
 4. Çok duyulu bir oyun terapisi ortamında, bir çocuğun engellenmiş duyu sistemini tespit etmek ve bunu değerlendirmek
 5. Yardımcı oyun terapistleri olarak pozitif değişim ve iyileşme arayışında doğal ekolojimizin unsurlarından nasıl faydalanabileceğimizi fark etmek
 6. Doğal iyileşmeyi kolaylaştıracak oyun terapisi aktivitelerini içeren birçok Hikaye El Sanatları’nı öğrenmek

Oyun Terapisinde Dışavurumcu Sanatlar: Bireysel ve Aile Oyun Terapisi Ortamında Kum Tepsisi, Sanat ve Kuklalar Kullanarak

Bu dört günlük oyun terapisi eğitimi; çocuklara, ergenlere ve ailelerine ruh sağlığı müdahaleleri sağlamakta size yardımcı olacak çeşitli dışavurumcu oyun terapisi yaklaşımları ve tekniklerini içerecektir. Dışavurumcu sanatların bir tanıtımı, ne zaman ve nasıl kullanılacağı sunulacaktır. Danışanlarınızla kullanabileceğiniz kişilerarası nörobiyoloji ve polivagal teori ile beraber dokunmuş bilgiler olacaktır. Her gün pratik yapmak, yeteneklerinizi ve güven duygunuzu geliştirmek için fırsatlar olacaktır. Bu günler boyunca beraber kişisel çalışma ve yönergelerden oluşan bir dışavurumcu sanatlar portföyü geliştirilecektir.

Öğrenme Hedefleri:

Birinci Gün:

 • Oyun terapisinde Dışavurumcu Sanatlar: Tanıtım
 • Danışma teorisini dışavurumcu sanatlar deneyimleri ile bütünleştirmek
 • Nörobiyoloji yolculuğuna başlama

İkinci Gün:

 • Kum tepsisi terapisi:
 • Bir aile seansı için terapötik olarak ve materyaller olarak nasıl bir klinik alan yapılandırılacağını tanımlamak
 • 6 adım protokolü de dahil bir seansın nasıl yürütüleceği
 • Kum tepsisi kullanımı ile beynin nasıl etkileşim kurduğu/karşılık verdiğini tanımlayabilmek
 • Nöropsikoloji faydalarında dokuma

Üçüncü gün:

 • Kuklalar:
 • Kuklaların türlerini ve kullanımını anlamak
 • Oyun terapisi seanslarında kuklaları kullanmak
 • Aile kukla oyunu
 • Nöropsikoloji faydalarında dokuma

Dördüncü gün:

 • Sanat teknikleri:
 • Sanat araçlarının uygun kullanımı ve türlerini anlamak
 • Terapötik amaç ile araçları eşleştirmek
 • Bireyler, aile ve gruplar için deneyimler
 • Nöropsikoloji faydalarında dokuma

İleri Seviye Kum Tepsisi Oyun Terapisi

Eğitim Tarihi: 23-24-25-26 Mayıs 2019

Süpervizyon Tarihi: 21 ve 27 Mayıs 2019

Eğitmenler: Linda E. Homeyer & Marshall Lyles

Yer ve Saat: Şişli Holiday Inn Hotel,  9.00-18.00

Halaskargazi Cad. 19 Mayıs Mah. No: 20634360 Şişli/İstanbul

Eğitim Tanıtımı:

Bu eğitim, bağlanma ve travma teorisi kavramlarını ve terapistlerin çalışmayı kum tepsisinde nasıl bütünleştirebileceklerini vurgulayacaktır. Katılımcılara tedavi planı geliştirmeye yönelik yol gösterirken, kum tepsisi terapi protokolleri tartışılacaktır. Ayrıca, terapistlerin devam eden klinik çalışmaları, danışmanlık / kişilik teorisi ve danışan kavramsallaştırması için dinamikleri tartışılacaktır. Vaka çalışmaları ve örnekler verilecektir. Katılımcılar aynı zamanda kumda bir meslektaşı ile çalışmayı da deneyimleyecekler.

Birinci ve İkinci Gün: Kum Tepsisinde Bağlanma Çalışması 

Oyun terapisi katılımcıları şunları yapabilecekler:

 1. Bağlanma kuramının ve oyun terapisinin tarihinin tartışılması;
 2. Bağlanma tabanlı oyun terapisine ve kum tepsisi tekniklerine genel bakış;
 3. Kum tepsisinde bağlanma temelli oyun terapisi müdahalelerinin uygulanması;
 4. Çocuklar, yetişkinler ve aile sistemleri ile tedavi planlaması yapmak için kum tepsisi tabanlı protokollerin uygulanması;
 5. Oyun terapisi becerilerinin kum tepsisi terapisinde uygulanması ;
 6. Bağlanma çalışmalarının tedavi planında uygulanması.

 

Üçüncü ve Dördüncü Gün: Kum Tepsisinde Travma Çalışması

Oyun terapisi katılımcıları şunları yapabilecekler:

 1. Kum, kum tepsisi ve minyatür figürlerin kullanılmasının danışanın eş-düzenleme yeteneğine nasıl yardımcı olabileceğinin belirlenmesi;
 2. Travma ile ilgili minyatür figürleri, hem korku sembolleri hem de güvenlik sembollerinin listelenmesi;
 3. Travma tedavisinde manevi sorunlarının bir dayanıklılık faktörü olarak değerlendirilmesi ve kullanılması;
 4. Kum tepsisinde travmanın, ‘Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılar-ACE (Adverse Childhood Events)’ çalışmalarının etkisinin tartışılması;
 5. Travma çalışmasının ve uygulanmasının kum tepsisi terapisinde üç aşamasının listelenmesi;
 6. Bir travma ve yaşam öyküsünün nasıl kullanılacağının tanımlanması.