Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Terapist ve çocuk arasındaki kişilerarası dinamik ilişki olarak tanımlanır. Oyun terapisti, çocuğun kendisini oyunla sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi  ve keşfedebilmesi için, seçilmiş oyun materyellerine başvurur.

Filial Oyun Terapisi

Filial Oyun Terapisi

Ebeveynleri çocuk merkezli oyun terapisinin temel metodolojisinde eğiterek ve süpervize ederek onları çocukların terapisine dahil eden öğretici ve dinamik bir eğitim yöntemidir.

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi

Gelişimsel Temas Oyun Terapisi

Küçük çocuklar için bireysel ve grup terapisi, yetişkinler için eğitim ve terapist için mesleki liderlik, sağlar. Gelişimsel Temas Oyun Terapisi, bağlanma düzeyinde ilişki sorunları olan çocuklar ile etkili olduğunu kanıtlamıştır.

Dışavurumcu Oyun Terapisi

Dışavurumcu Oyun Terapisi

Dışa Vurumcu Oyun Terapisi’nde sanat terapisi, kukla terapisi, kum terapisi teknikleri öğretilmektedir. Terapist, bu teknikleri çocuk ve aile ile ayrı ve birlikte kullanmayı öğrenir.

Cinsel İstismar Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi

Cinsel İstismar Yaşamış Çocuklarla Oyun Terapisi

Bir çocuğun, oyun terapisi ilişkisi bağlamında şifa yolculuğu, travma geçirmiş çocukların erişmesine izin verilmesinin önemi ve deneyimlerini, güvenli – yönetilebilir bir ortamda birleştirmek.

DEHB ve Zor Çocuklarla Oyun Terapisi

DEHB ve Zor Çocuklarla Oyun Terapisi

Çocuğun öfkesini ayırt etme, davranış bozuklukları, DEHB ve karşıt gelme davranışı gibi belirli tanılara göre teknikler seçerken; ebeveyni sürece dahil etme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

Oyun Terapisinde Metaforların Kullanımı

Oyun Terapisinde Metaforların Kullanımı

Terapötik hikayelerin nasıl oluşturulacağı, bu hikayelerin oluşturulma kriterleri ve çocukların kendilerini daha kolay ifade edebilmeleri için sanat ve kukla kullanımı üzerinde durulur.

İleri Seviye Kum Tepsisi Oyun Terapisi: Bağlanma ve Travma ile Çalışmak

İleri Seviye Kum Tepsisi Oyun Terapisi: Bağlanma ve Travma ile Çalışmak

Bu eğitim, bağlanma ve travma teorisi kavramlarını ve terapistlerin çalışmayı kum tepsisinde nasıl bütünleştirebileceklerini vurgulayacaktır. Katılımcılara tedavi planı geliştirmeye yönelik yol gösterirken, kum tepsisi terapi protokolleri tartışılacaktır.

Esnek Sıralı Oyun Terapisi - FSPT

Esnek Sıralı Oyun Terapisi - FSPT

Çocuklarla travma özellikli çalışmanın kapsamını ve sıklığını ana hatları ile belirterek oyuna dayalı travma tedavisini aydınlığa kavuşturur. Bu model, travma tedavisi hedeflerinin yönlendirilmemiş yöntemler aracılığıyla …

Hikaye Oyunu- Oyun Terapisinin Ericksonian Dolaylı Modeli

Hikaye Oyunu- Oyun Terapisinin Ericksonian Dolaylı Modeli

Her bir çocuğun, ergenin veya aile üyesinin doğuştan gelen manevi kuvvet, beceriler ve dayanma gücünden faydalanan iyileşme, büyüme ve değişim oluşturmak için çok kültürlü, esneklik temelli, dolaylı Oyun Terapisi modelidir.

Eğitim Tarihlerimiz